PETITIE (op grond van Artikel 5 van de Grondwet)

 

LUCHTVAART: VLIEGTAX en GESCHILLENCOMMISSIE LUCHTREIZIGERS

 

Geachte voorzitter, commissieleden van financiën, verkeer & waterstaat en overige

                                  aanwezigen:

 

De Vereniging Van Reizigers (VVR), gevestigd te Nijmegen, bieden U Vaste commissie Financiën en Verkeer & Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten Generaal deze petitie aan vanwege:

 

INLEIDING

 

De vliegtax is primair bedoeld voor de vaste commissie Financiën en geschillencommissie luchtreizigers is primair bedoeld voor de vaste commissie Verkeer en Waterstaat der Tweede Kamer der Staten Generaal.

 

Reeds bij de petitie van 10 februari 2004 (zie bijlage getekend door voorzitter J. Ten Hoopen) heeft VVR bij de vaste commissie Verkeer en Waterstaat gepleit dat op een zo kort mogelijke termijn een geschillencommissie luchtvaart in het leven wordt geroepen, zoals de Europese Commissie ook voorstaat. Verkeer en Waterstaat heeft altijd aan VVR gezegd dat het niet aan haar taak is en heeft hier nimmer iets aan willen doen. Ook de Tweede Kamer is kennelijk onvoldoende voor de rechten van luchtreizigers opgekomen. Hier in is een kentering in gekomen nu door een onderzoek van de Europese Commissie waaraan ook VVR haar bijdrage heeft geleverd tot een vernietigend rapport over de rechten van de luchtreizigers in Nederland, op 04 april 2007 uitgebracht. Pas na dit rapport werd de Tweede Kamer wakker. Er zijn na dit vernietigend rapport van de Europese Commissie Kamervragen door ondermeer: PvdA, CDA, VVD, SP & PVV aan de minister van Verkeer en Waterstaat gesteld.

Kennelijk geschrokken van hun eigen falen heeft de minister van Verkeer & Waterstaat op 07 mei 2007 een consumentenoverleg luchtreizigers in het leven geroepen. In dit consumentenoverleg onder voorzitterschap van het ministerie van Verkeer & Waterstaat zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:  V&W, VVR, De Consumentenautoriteit, ANWB, ANVR en De Consumentenbond. De huidige minister van V&W is een voorstander van een laagdrempelige geschillenbeslechting maar wil dit op Europees niveau regelen. De minister verschuilt zich kennelijk achter Europa.

 

Bij de vliegtax wil de minister van Financiën niet eerst op Europees niveau een overeenstemming bereiken, maar deze onmiddellijk doorvoeren. De vliegtax onder de zogenaamde noemer “milieumaatregel” is een ordinaire belastingmaatregel. Dit is volgens luchtvaartadvocaat Frans Vreede van het kantoor Boekel en De Nerée die in de krant heeft gezegd, dat dit in strijd is met internationale afspraken. De luchthavenbelasting, parkeergelden, voeding en drank zijn reeds enorm hoog en is erover de kwaliteit van de diensten nog veel te zeggen. Als de regering daadwerkelijk iets voor het milieu zou willen doen dan kan zij een deel van de voornoemde opbrengsten voor het milieu gebruiken. Er hoeft hierbij niet eerst een overeenstemming in Europese Unie worden bereikt.

 

Voor, Surinamers, Antillianen en Arubanen geld dat zij niet met doel van vakantie naar het (voormalig) overzeese Rijksdeel reizen maar moeten reizen op grond van de historische, culturele- en familiaire banden tussen Nederland en de voornoemde delen. Er bestaat op de voornoemde routes geen openbaar vervoer. De luchtvaartmaatschappij KLM heeft hen reeds jaren met tarieven die tot drie keer hoger waren, afgeperst. Nog steeds zijn de tarieven in verhouding tot overige bestemmingen veel te hoog. Het is dan niet redelijk om deze groep naast de te hoge tarieven nog eens een vliegtax te laten betalen. Juist een subsidie zoals aan het openbaar vervoer door de overheid zou aan deze groep reizigers feitelijk gepast zijn. Dit vragen wij echter niet. maar belast dan de groep niet met deze onder de onderhavige maatregelen onder valse voorwendselen.

 

Waar het om innen van belastingen onder de noemer vliegtax gaat hoeft er met Europese Unie niet overlegd te worden maar wel als het om de rechten van passagiers gaat.

 

CONCLUSIE

 

De ministers van Financiën en Verkeer & Waterstaat gaan onjuist om met de rechten van haar burgers.

 

Ten aanzien van de vliegroute Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam, wordt er ondanks er een beperkte vorm van liberalisatie per eind 2006 is doorgevoerd, nog steeds misbruik van de machtspositie door KLM en SLM gemaakt. De EU-Verordening van 17 februari 2005 wordt met regelmaat met de voeten getreden. De vlucht van woensdag 10 oktober 2007 PY 993 is geannuleerd en passagiers op andere vluchten geplaatst. Hierdoor ontstaat er tekort aan stoelen terwijl het een lijndienst betreft. Passagiers dienen volgens de EU-Verordening een vergoeding van € 600,== per persoon te krijgen. Bij VVR is het niet bekend dat één persoon deze vergoeding heeft gehad. Dit terwijl de minister van Verkeer en Waterstaat op vragen van Kamerleden hen anders informeert. Er willen voor twee overledenen in Suriname (geen familie van elkaar) met spoed naar Suriname reizen. Er is bij geen één maatschappij stoelen beschikbaar dan de dure “zaken klasse”. Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) die hier een taak heeft pakt luchtvaartmaatschappijen over dit onderwerp met fluwelen handschoenen aan.

 

GELET HET VOORGAANDE, DOET DE VERENIGING VAN REIZIGERS, EEN DRINGEND BEROEP OP DE LEDEN VAN EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL EN DE REGERING TE BEWERKSTELLIGEN DAT:

 

  1. de vliegtax eerst wordt ingevoerd dan na overleg dat eerst op het niveau van de Europese Unie overeenstemming is bereikt, dan wel de reizigers van naar en tussen: Nederland, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba hiervan worden vrijgesteld van de vliegtax;

 

  1. op een zo kort mogelijke termijn een laagdrempelige geschillenbeslechting luchtvaart in het leven wordt geroepen, zoals de Europese Commissie ook voorstaat;

 

  1. er een externe evaluatie plaatsvindt naar de effecten van de beperkte  liberalisatie op de route: Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam met aanbevelingen hoe deze kan worden verbeterd;

 

  1. VVR wordt geïnformeerd, welke maatregelen U in deze heeft getroffen.

 

 

 

 

 

 

Nijmegen, 09 oktober 2007

 

Vereniging Van Reizigers VVR,

 

 

 

 

Mahin Jankie, voorzitter                                                  Elly van den Elzen, secretaris

 

 

 

In aanwezigheid van een afvaardiging van VVR aangeboden op 09 oktober 2007 te Den Haag in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL EN DE REGERING, door tussenkomst van de leden van

 

De Vaste Kamercommissie Financiën en Verkeer & Waterstaat

 

In ontvangst genomen door:

 

 

 

voorzitter vaste commissie Financiën

 

 

 

 

In aanwezigheid van de Kamerleden en griffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:

-          petitie van 10 februari 2004
Modify Website

© 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting