Producten / service

 

Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging van de reizend consument op de route van, naar en tussen Suriname, Nederland,
Nederlandse Antillen en Aruba onderling alsmede die van de reizende
consument op de route van, naar en tussen Suriname en overige
bestemmingen in de wereld in de ruimste zin des woord waaronder, onder andere, wordt begrepen:

          a.       zich inzetten voor de sociale en economische ontwikkeling alsmede de bereikbaarheid van en tussen Suriname, Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba onderling alsmede die van Suriname met overige landen van de wereld in de ruimste zin des woords;

          b.       het verbeteren en uitbreiden van de luchtverbindingen tussen
Suriname, Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba onderling
alsmede die van Suriname met overige bestemmingen;

          c.       het bevorderen van de kwaliteit en de dienstverlening van
luchtvaartmaatschappijen in verhouding tot de prijs der vluchten;

          d.      het verbeteren van de faciliteiten en service op de luchthavens van
Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland;

          e.       zich inzetten voor het behoud van een visumvrij beleid voor de
ingezetenen casu quo de onderdanen van Suriname, Nederland,
Nederlandse Antillen en Aruba onderling, ofwel deze zoveel als
mogelijk, door het betreffende land van bestemming als eigen
staatsburgers te doen behandelen;

          f.       het behartigen van de belangen van haar leden;

          g.       het optreden als procespartij en/of procesgemachtigde.

2.       Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door alle haar ten dienste staande middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, zoals:

          a.       pleitbezorging;

          b.       overleg met alle betrokken partijen, onder andere, met name,
overheden, politieke partijen, luchthavens, vervoerders en
reisagenten;

          c.       het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties met
soortgelijke en/of aanverwante doelen;

          d.      voorlichting via de media, hieronder moet alsmede worden verstaan:

                   kranten,- radio, televisie- en internet

e.         het aanwenden van rechtsmiddelen.Modify Website

© 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting